Welkom

Welkom bij Logopedie Talent

Logopedie Talent is een allround logopediepraktijk bestaande uit zeven logopedisten. Wij onderzoeken, begeleiden en behandelen stoornissen op het gebied van taal, eten en drinken, mondgedrag, spraak, adem, stem en gehoor. Zowel kinderen als volwassenen zijn welkom bij ons.


Kwaliteit

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig en begrepen voelt binnen onze praktijk. Er wordt vraaggericht gewerkt in een persoonlijke sfeer. In de oefensituatie vormen vertrouwen en plezier de basis, waardoor ontwikkeling en groei worden geoptimaliseerd. Daarbij is kwaliteit ons streven en gaan wij professioneel te werk.

Hulpvraag

De hulpvraag staat centraal. Met (jonge) kinderen gaan wij spelenderwijs te werk en vinden wij het belangrijk dat de behandeling past binnen de beleefwereld van het kind. Met volwassenen werken we gezamenlijk toe naar het gewenste resultaat.

Samenwerken

Daarnaast staat samenwerken bij ons hoog in het vaandel. Korte lijnen en regelmatig overleg met andere betrokken partijen werkt het meest effectief.
Denk hierbij aan scholen en/of andere zorgverleners. Om deze reden hebben wij ons gevestigd binnen het Gezondheidscentrum ’t Reinhart in Duiven en Gezondheidscentrum Therapie Sevenaer in Zevenaar, waar wij nauw samenwerken met meerdere disciplines.
Tevens werken wij samen in meerdere teamverbanden namelijk: Kinderteam Zevenaar, COPD team en COVID team.

Contact

Bij vragen of twijfels kunt u ons altijd bellen en/of uw vraag stellen via het contactformulier. U kunt zich ook aanmelden voor een bepaalde locatie via het aanmeldformulier.