Welkom

Welkom bij Logopedie Talent

Logopedie Talent is gevestigd in Medisch Centrum ‘t Reinhart in Duiven en in Zevenaar en wordt gevormd door 2 logopedisten: Sandra Wigman en Marloes van Hienen.


Allround logopedisten

De logopediepraktijk is een Maatschap. Beide logopedisten zijn allround inzetbaar met ieder haar eigen affiniteit en specialisatie. De praktijk is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en de logopedisten zijn geregistreerd bij het kwaliteitsregister. Om op de hoogte te blijven van vernieuwingen en veranderingen binnen ons vakgebied volgen wij cursussen en lezingen. Ook zijn wij lid van kwaliteitskringen in de regio.

Wij behandelen zowel kinderen als volwassenen met problemen op het gebied van spraak, taal, stem, adem, mondmotoriek, eten, drinken en/of gehoor.

Kwaliteit

De Logopediepraktijk voldoet aan de eisen voorgeschreven door het Kwaliteitsregister Paramedici. Om in het register te worden opgenomen moet een logopedist voldoende werkervaring op doen. Ook moeten bij- en nascholingen gevolgd worden om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen in de logopedie.

Daarnaast is de praktijk ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten. Ook vindt er intervisie plaats vanuit een kwaliteitskring voor logopedisten.

Privacy

Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met informatie van vertrouwelijke aard. Het privacy reglement van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) wordt nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.