Welkom

Welkom bij Logopedie Talent

Logopedie Talent is gevestigd in Medisch Centrum ‘t Reinhart in Duiven en in Zevenaar en wordt gevormd door 2 logopedisten: Sandra Wigman en Marloes van Hienen.


MEDEDELING:

Het Coronavirus, het houdt ons allemaal bezig. Inmiddels zijn de maatregelen flink aangescherpt. Wij willen de zorg binnen onze praktijk graag continueren en hebben gekeken naar alternatieven.
Wij zullen daarom gebruik maken van Telelogopedie. Dit is logopedie via videobellen. Telelogopedie wordt net als ‘gewone’ logopedie vergoed vanuit de basisverzekering.

Voor vragen kunt u ons altijd bellen of mailen. Wij zijn bereikbaar via ons mobiele telefoonnummer: 06 – 38 41 03 89 en via het contactformulier.
Het vaste telefoonnummer van de praktijk in Duiven is tot 6 april niet bereikbaar.

Wij hopen iedereen hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en alvast bedankt voor het begrip!

Hartelijke groet,
Maureen, Laura, Sandra en Marloes
Logopedisten van Team Talent


Allround logopedisten

De logopediepraktijk is een Maatschap. Beide logopedisten zijn allround inzetbaar met ieder haar eigen affiniteit en specialisatie. De praktijk is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en de logopedisten zijn geregistreerd bij het kwaliteitsregister. Om op de hoogte te blijven van vernieuwingen en veranderingen binnen ons vakgebied volgen wij cursussen en lezingen. Ook zijn wij lid van kwaliteitskringen in de regio.

Wij behandelen zowel kinderen als volwassenen met problemen op het gebied van spraak, taal, stem, adem, mondmotoriek, eten, drinken en/of gehoor.

Kwaliteit

De Logopediepraktijk voldoet aan de eisen voorgeschreven door het Kwaliteitsregister Paramedici. Om in het register te worden opgenomen moet een logopedist voldoende werkervaring op doen. Ook moeten bij- en nascholingen gevolgd worden om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen in de logopedie.

Daarnaast is de praktijk ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten. Ook vindt er intervisie plaats vanuit een kwaliteitskring voor logopedisten.

Privacy

Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met informatie van vertrouwelijke aard. Het privacy reglement van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) wordt nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.