Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Logopedie Talent kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Logopedie Talent en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Logopedie Talent verstrekt.
Logopedie Talent kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw medische gegevens
  • Gegevens over uw levenssituatie als thuissituatie, hobby’s en werk, indien van belang voor voortgang therapie

Waarom Logopedie Talent gegevens nodig heeft

Logopedie Talent verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Logopedie Talent uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen onderzoek, diagnose en behandelplan, bestaande uit logopedische dienstverlening.

Hoe lang Logopedie Talent gegevens bewaart

Logopedie Talent bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

Delen met anderen

Logopedie Talent verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van logopedische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Logopedie Talent streeft ernaar u hierover van tevoren zo volledig mogelijk in te lichten.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Logopedie Talent worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website: www.logopedietalent.nl. Logopedie Talent gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Logopedie Talent maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Logopedie Talent bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Logopedie Talent te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Logopedie Talent heeft hier geen invloed op.
Logopedie Talent heeft Google geen toestemming gegeven om via Logopedie Talent verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doorgeven middels een bericht via het contactformulier.
Logopedie Talent zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Logopedie Talent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Logopedie Talent maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Logopedie Talent verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Logopedie Talent op middels een bericht via het contactformulier.
www.logopedietalent.nl is een website van Logopedie Talent.

Logopedie Talent is als volgt te bereiken:
Spoorallee 26
6921 HZ Duiven
Inschrijvingsnummer handelsregister KVK 64938565
Telefoon: 0316 – 26 65 82
Bericht via het contactformulier