Logopedie

Wanneer logopedie

Heeft u problemen met praten of maakt u zich wel eens zorgen om de spraak van uw kind ? Vraagt u zich af of de logopedist iets voor u zou kunnen betekenen? De onderstaande signaleringslijst zou u kunnen helpen om te bepalen of logopedie zinvol kan zijn voor u of uw kind.
Logopedisten onderzoeken, begeleiden en behandelen stoornissen op het gebied van taal, eten en drinken, mondgedrag, spraak, adem, stem en gehoor.

Adem/stem

 • adem- en stemproblemen bij benauwdheid
 • heesheid; een schorre stem
 • hyperventilatie

Spraak

 • slissen/lispelen (interdentaliteit)
 • articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
 • dysartrie (problemen met praten/slikken na een beroerte)
 • nasaliteit (neusspraak)
 • onduidelijk spreken

Taal

 • taalontwikkelingsproblemen
 • afasie (moeilijk op woorden komen/moeite met zinnen maken na een beroerte)
 • totale communicatie (gebaren, pictogrammen, foto’s e.d.)
 • dyslexie (lees- en schrijfproblemen) indien gecombineerd met spraaktaalproblemen

Slikken, eten en drinken, mond- en aangezichtsmotoriek

 • overgevoeligheid in het mondgebied
 • open mondgedrag
 • eet- en drinkproblemen
 • duim-, vinger- en speenzuigen
 • slikproblemen

Gehoor

 • luistertraining
 • auditieve verwerkingsproblemen