Team


Sandra Wigman

Logopedist en praktijkeigenaar

In 2004 is Sandra afgestudeerd als logopedist aan de HAN University of Applied Sciences. Daarna heeft zij 4 jaar werkervaring opgedaan in verschillende logopediepraktijken en verpleeghuizen.
Sinds 2008 is zij eigenaar geworden van Logopedie Talent.

Sandra heeft zich op een aantal gebieden gespecialiseerd. In 2009 heeft zij de opleiding tot SI-therapeut gedaan. Kinderen met logopedische klachten waarbij informatieverwerkingsproblemen een rol spelen kunnen bij haar terecht.
Tevens is zij in 2010 gecertificeerd preverbale logopedist. Zij ziet baby’s en jonge kinderen met uiteenlopende problematiek op het gebied van eten en drinken. Voor meer informatie over prelogopedie kijk op www.nvpl.nl

Als prelogopedist werkt zij nauw samen binnen Kinderteam Zevenaar.
In 2022 heeft zij de PROMPT 1 en 2 gevolgd en succesvol afgerond. Dit is een behandelmethode voor articulatiestoornissen. Hierbij worden klanken niet alleen met horen en zien aangeboden, maar ook met voelen. Hierdoor wordt de juiste uitspraak sneller opgepakt.
Een vertrouwde sfeer creëren en met plezier leren, dat is waar Sandra voor staat. Hierdoor kan het kind zich het beste ontwikkelen.

Sandra is werkzaam op woensdag en vrijdag. Voor aan huis afspraken ook op andere dagen werkzaam volgens afspraak.

Stuur Sandra een bericht:


Marloes van Hienen

Logopedist en praktijkeigenaar

In 2013 is zij afgestudeerd aan de HAN University of Applied Sciences. Sindsdien is zij werkzaam bij Logopedie Talent als allround logopedist. Sinds 2016 is zij hier mede-eigenaar geworden.

Marloes heeft ervaring met het behandelen van volwassenen en kinderen met verschillende problemen en/of stoornissen.
Zij is gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van kinderen en volwassenen met stemproblemen. Zij is geschoold in het toepassen van larynxmanipulatie. Tevens is zij geschoold in het werken volgens de OMFT methode. Sinds 2018 is zij gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met COPD en astma en heeft zij ervaring met het geven van de training Spraakafzien voor Volwassenen.

In 2022 heeft zij zich gespecialiseerd in het behandelen van Craniomandibulaire Dysfunctie klachten (klachten rondom het kaakgewricht) en sinds 2023 kun je bij haar terecht voor behandeling bij chronische hoestklachten.

Marloes is werkzaam op maandag, woensdag en donderdag.

Stuur Marloes een bericht:


Maureen Vink

Logopedist

In 2018 is zij afgestudeerd aan de HAN University of Applied Science. Sinds 2019 is zij werkzaam bij Logopedie Talent als allround logopedist.
Maureen heeft ervaring met het behandelen van kinderen met verschillende problemen en/of stoornissen. Zo is ze gespecialiseerd in het werken volgens de OMFT-methode en is ze geschoold in het werken met de PROMPT-methodiek. Daarnaast heeft zij ervaring met het geven van de training Spraakafzien voor volwassenen.

Maureen is werkzaam op woensdag en donderdag.

Stuur Maureen een bericht:


Naomi Ninaber

Logopedist

In 2020 is zij afgestudeerd aan de HAN University of Applied Sciences. Sindsdien is zij werkzaam bij Logopedie Talent als allround logopedist. Naomi behandelt volwassenen en kinderen met verschillende aandoeningen.

Die afwisseling is elke keer weer een mooie uitdaging. Haar creativiteit zet zij in om de behandeling aantrekkelijk te maken en cliënten te helpen hun doelen te bereiken. Goed contact en samenwerking met de cliënt en zijn of haar omgeving staat bij haar voorop. Naomi maakt deel uit van het team Covid-herstelzorg De Liemers dat bestaat uit een fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut en een logopedist.

Naomi is gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met COPD, astma en een Cranio Mandibulaire Dysfunctie (kaakklachten). Daarnaast is zij geschoold in het toepassen van Manuele Facilitatie van de Larynx bij spierspanning in het keelgebied, behandelen van chronische hoestklachten middels SPEICH-C, geven van de training spraakafzien en herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en rond de mond met de oefentherapie OMFT.

Naomi is werkzaam op maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag.

Stuur Naomi een bericht:


Irina Bos

Logopedist

In 2023 is zij afgestudeerd aan de HAN University of Applied Sciences. Sindsdien is zij werkzaam bij Logopedie Talent als allround logopedist. Irina behandelt kinderen met verschillende aandoeningen. Tevens is zij geschoold in het werken volgens de OMFT-methode.

Tijdens de behandelingen vindt Irina het belangrijk dat de cliënt zich op zijn gemak voelt, spelend leren staat hierbij centraal.

Irina is werkzaam op maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag.

Stuur Irina een bericht:


Mariëlle Dinnissen

Logopedist

In 2020 is zij afgestudeerd aan HAN University of Applied Sciences. Sinds september 2022 is zij werkzaam bij Logopedie Talent als allround logopedist.
Mariëlle heeft ervaring en affiniteit met het behandelen van kinderen met uiteenlopende problemen en/of stoornissen in combinatie met neurodiversiteit zoals AD(H)D, ASS en Ontwikkelingsvoorsprong/Hoogbegaafdheid. Zij is geschoold in het werken volgens de OMFT-methode. Daarnaast is zij bekend met baby- en kindergebaren.

Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving vindt ze erg belangrijk. Logopedie is maatwerk en Mariëlle zal meedenken wat de beste benadering en doelen zijn, die aansluiten bij jou en/of jouw kind. In samenwerking met ouder en kind zal er gewerkt worden om de communicatie in het dagelijkse leven te verbeteren.

Mariëlle is werkzaam op maandag, woensdag ochtend en vrijdag.

Stuur Mariëlle een bericht:


Cocki Peelen

Logopedist

In 2022 is zij afgestudeerd aan de HAN University of Applied Sciences. Sinds augustus 2023 is zij werkzaam bij Logopedie Talent. Cocki heeft ervaring in het basisonderwijs waarbij ze kinderen heeft behandeld met taal-en spraakstoornissen, afwijkende mondgewoonten en taalachterstanden door meertaligheid. Cocki is geschoold volgens de OMFT-methode. Ook heeft ze cursussen gevolgd om creativiteit en tekenen in te zetten tijdens de behandelingen voor een zo optimaal mogelijk behandelresultaat.

Bij Cocki staan vertrouwen, wederzijdse inzet en behandeling op maat voorop. Ze vindt het dan ook belangrijk om korte lijntjes te houden met ouders, leerkracht en andere betrokkenen.

Cocki is werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Stuur Cocki een bericht: